Mentwell on spetsialiseerunud projektide kirjutamisele (nii eesti kui ka inglise keeles) ja juhtimisele, peamiselt sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Kui teil on aga projektiidee muust valdkonnast ning soovite teha koostööd, võtke ühendust ja ühiselt leiame lahenduse.

PROJEKTIJUHTIMINE
Et hoida fookus oma põhitegevusel, vältida ajutiselt tähtajalise lepinguga töötaja palkamist ning vähendada võimalikke projektide rakendamisega kaasnevaid riske, on nutikam kasutada projektijuhti organisatsioonist väljaspool. Selleks on võimalus planeerida projekti eelarvesse sisseostetava teenustena projektijuhtimisega seonduvad kulutused. Projektijuht tegutseb lepingu alusel ja esindab kliendi huve projektiga seotud küsimustes.  
Teenuse raames: 

 • projekti elluviimine ja koordineerimine; 

 • projektimeeskonna ja -partnerite koosolekute korraldamine ja läbiviimine; 

 • projektipartnerite ja rahastajatega suhtlemine; 

 • projekti raames planeeritavate ürituste/seminaride/töötubade jms korraldamine; 

 • eelarve jälgimine; 

 • vahe- ja lõpparuannete koostamine. 

KONSULTATSIOON
Esmane konsultatsioon tasuta. Konsultatsioon toimub e-maili või telefoni teel. Konsultatsiooni jooksul täpsustatakse kliendiga projekti idee, planeeritud tegevused ja eelarve prognoos. Seejärel analüüsitakse,  millised võimalused on ideele toetust taotleda. 

PROJEKTITAOTLUSE KOOSTAMINE
Projektitaotluse koostamine toimub, kui klient on esitanud ülevaate projektiideest, kirjeldanud tegevusplaani ja eelarve vajadust. Seejärel sõlmitakse leping ning alustatakse projektitaotluse koostamisega. Koostööd tehakse kliendiga vajaliku taustainformatsiooni ja lisadokumentide hankimiseks. 
Teenuse raames: 

 • rahastaja nõuetega tutvumine;
 • projektitaotluse täitmine rahastaja nõuete kohaselt; 
 • vajalike lisadokumentide koostamine ja hankimine; 
 • eelarve koostamine. 

Projektitaotluse tulemustasu projekti rahastuse korral taotletavast summast 2-5%. 

PROJEKTIDE ÜLEVAATAMINE
Projektide ülevaatamine toimub siis, kui kliendil on projekt lõpp-faasis või koostatud. 

Teenuse raames: 

 • vaadatakse üle projekti rahastaja nõuetele vastavus;

 • projekti konkreetsete osade või peatükkide alane nõustamine, mille osas klient soovib abi;

 • projekti järelpäringute põhjal projekti täiendamine ja vastavusse viimine rahastaja nõuetega.

PROJEKTI LÕPP- JA VAHEARUANDLUSE KOOSTAMINE
Teenuse raames:

 • Projekti eelarve abikõlblikkuse kontroll. 

 • Vastavalt rahastaja nõuetele projekti vahe- ja lõpparuannete koostamine. 

 • Kuludokumentide ja vajalike lisadokumentide (näiteks osalejate nimekirjad, pildid, arved, maksekorraldused jms) kontroll. 

HINNAKIRI
Kuna projektid erinevad suuresti oma keerukuse astmest ning kliendi vajadustest projekti eri etappides, siis lõpliku hinna kujundamine toimub pärast esmast konsultatsiooni. Seetõttu võta julgesti ühendust ja arutame võimalikke lahendusi! 


VÕTA ÜHENDUST

Email again: