Projektid (rahastatud)

 • Projekt "Krooniliste vaimse tervise probleemidega patsientide hindamise ja käsitlussüsteemi väljaarendamine". 2021-2023. Projekti rahastavad Norra toetuste 2014-2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“, Sotsiaalministeerium ja SA Viljandi Haigla.
 • Projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse Tervise Keskuse loomine“ 2013-2016. Rahastas Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.
 • Projekt „Ida-Virumaa Vaimse Tervise Keskuse loomine lastele ja noorukitele“ 2013-2016. Rahastas Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
 • Projekt "EHS e-teenuste arendamine". 2018. Rahastas Euroopa Sotsiaalfond.
 • Projekt "EHS suveseminar – Laste ja noorukite meeleoluhäired ja depressioon". 2018. Rahastas Euroopa Sotsiaalfond.
 • Projekt „Kehakeele koolitus II –Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised töös haigete lastega“ 2017. Rahastas Euroopa Sotsiaalfond.
 • Projekt „„Kehakeele mõistmine töös haiglaõppel olevate lastega“ 2016. Rahastas Euroopa Sotsiaalfond.
 • Projekt „„HL/ÕPPE juhendmaterjal“ 2016. Rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.
 • TLÜ üliõpilaste teadusprojekt „Sotsiaaltöö teadus-arendusgrupi loomine ja teadusarendusseminaride läbiviimine“. Rahastas Tallinna Ülikool.
 • Projekt „Hoolime koos laste vaimsest tervisest“ 2013-2014. Rahastas Swedbanki annetuskeskkond „Ma armastan aidata“.
 • Projekt „Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks jätkuprojekt“ 2012 - 2013. Rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.
 • Projekt „H.E.A. – Heategevusega Eestimaa Aktiivseks“ 2012 – 2013. Rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 • Projekt „Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks“ 2010 – 2011. Rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Töökogemus

 • 2020–...  SA Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik, Ravi toetavate teenuste juht (1,00)
 • 2020–...  Loome Sillad MTÜ, Asutaja ja juhatuse liige (vabatahtlik töö)
 • 2019–...  Mentwell OÜ, Asutaja ja juhatuse liige (1,00)
 • 2017–...  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, Projektijuht (0,50)
 • 2017 - 2020 Eesti Haiglaõpetajate Selts, juhatuse esimees (vabatahtlik töö)
 • 2017 - 2020 Eesti Haiglaõpetajate Selts, juhatuse esimees (vabatahtlik töö)
 • 2017 - 2020 Eesti Haiglaõpetajate Selts, juhatuse esimees (vabatahtlik töö)
 • 2015–...  Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus, Haiglaõpetaja (1,00)
 • 2015–2015  Dorpat Tervis OÜ, Rehabilitatsioonimeeskonna juht, eripedagoog (1,00)
 • 2013–2014  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Arendusjuht (0,50)
 • 2013–2017  Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, Projektijuht (1,00)
 • 2012–2013  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Projektijuht (1,00)
 • 2009-2012 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, vabatahtlik töö
 • 2010-2012 Tartu Laste tugikeskus, vabatahtlik tugiisik

Haridustee

2017–...  Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut, Sotsiaaltöö, doktorant
2013–2016  Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut, Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, magistrikraad

 • Aneth Tuurmaa, magistrikraad, 2016, (juh) Merike Sisask, Noorte vaimse tervise probleemide ennetamisele ja toimetulekule suunatud mobiilirakenduste testimine kasutajate hulgas ning rakenduste teenustesse integreerimise võimalused, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut.
 • 2017, Aneth Tuurmaa, Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2015/2016 õppeaasta teadustööde konkursil terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonnas magistritööde kategoorias 2. koht

2010–2013  Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Eripedagoogika (kõrvaleriala geenitehnoloogia), bakalaureusekraad