Vaimse tervise probleemid mõjutavad iga neljandat inimest maailmas. Teisalt on just vaimne tervis see, mis mõjutab kõige enam eluga rahulolu. Seega mis võiks olla olulisem, kui seada eesmärgiks vaimse heaolu tagamine nii indiviidi, organisatsiooni kui ka laiemalt ühiskonna tasandil.

Vaimse tervise valdkonna arendamine hõlmab endas kliendi vajadustest lähtuvalt mitmekesiste ja kvaliteetsete teenuste pakkumist. Tänasel päeval on üle maailma loodud erinevaid võimalusi vaimse tervise probleemidega klientide toetamiseks, ennetustöö planeerimiseks ja kogukondlike vaimse tervise teenuste arendamiseks.  

Oma panuse vaimse tervise teenuste arendamiseks Eestis soovib anda Mentwell, tagades teenuste parem kättesaadavus ja koostöö nii multidisiplinaarsete meeskondade kui ka eri sektorite vahel. 

Aneth Tuurmaa
Mentwell OÜ asutaja