Mentwell on ettevõte, mille keskmeks on vaimse tervise ja sotsiaalvaldkonna arendamine. Fookuses on spetsialistid, kes  oma töös puutuvad kokku nii vaimse tervise edendamise, psüühika- ja käitumishäirete ennetamise või raviga, seda nii lastel kui täiskasvanutel. Eesmärk on meil ühine: luua sobivad tingimused nii meie endi kui ka meie klientide vaimse heaolu tagamiseks. Kui sa soovid oma organisatsioonis arendada vaimse tervise teenuseid, kuid vajad selleks abi, võta ühendust. Koos leiame lahenduse!